Yhocvietnam portal (yhocvietnamcom)

Member for
1 year, 10 months
Time zone
UTC

Để xây dựng nền y học Việt Nam sánh vai với các cường quốc y học trên thế giới thì một mặt chúng ta phải gìn giữ và phát huy hiệu quả và thế mạnh của Y học cổ truyền dân tộc Việt Nam, mặt khác không ngừng học hỏi và ứng dụng những thành tựu của nền y học hiện đại trên thế giới. Đông tây y kết hợp là chiến lược phát triển ngành y tế của Việt Nam trong thời đại mới. Hòa nhập với nền y học hiện đại nhưng vẫn giữ được bản sắc riêng vón có nhờ phát huy thế mạnh trong điều trị của y học cổ truyền Việt Nam... Hag tags: #yhoc #yte #suckhoe #health #yhocvietnam #ytevietnam #suckhoevietnam #who #vietnamhealth Địa chỉ: 22 Tràng Thi, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam SĐT: 84969645151 Website: https://yhocvietnam.com.vn/ Facebook: https://www.facebook.com/Y-h%E1%BB%8Dc-Vi%E1%BB%87t-Nam-103276528327329 https://yhocvietnam.com.vn/ https://www.google.com/maps?cid=8658729579339357502 https://yhocvietnam.business.site/ https://business.google.com/website/yhocvietnam/ https://storage.googleapis.com/cloudlocal/History-of-Traditional-Vietnamese-Medicine.html https://suckhoegioitinh.vn/ https://vatlytrilieu.vn/ https://duoclieuvietnam.vn/ https://moh.gov.vn/ https://www.who.int/ https://blog.storymirror.com/read/gcaiueex/learn-how-to-update-medical-information-in-vietnam https://gumroad.com/dasdfa/p/c-p-nh-t-thong-tin-y-t-t-i-vi-t-nam https://linkhay.com/link/4597341/cong-thong-tin-y-hoc-viet-nam https://linkhay.com/link/4597346/apps-suc-khoe-viet-nam-tren-cac-web-amazon

Level
Solved
0
Total
0.00

Level progress

0
1

No solved problems yet.

Badges

Achievements

No achievements yet.