UBND xã Hồng Phong (xahongphong)

Member for
1 year, 9 months
Country
Viet Nam
Time zone
UTC

Xã Hồng Phong thuộc huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Xã Hồng Phong giáp với các xã Hồng Thái, Hồng Dụ, Kiến Quốc, Ninh Hải, Hiệp Lực. Huyện Ninh Giang giáp các huyện Tứ Kỳ, Gia Lộc, Thanh Miện thuộc tỉnh Hải Dương, đồng thời giáp với huyện Vĩnh Bảo thuộc Thành phố Hải Phòng và huyện Quỳnh Phụ thuộc tỉnh Thái Bình. Xã Hồng Phong có truyền thống văn hóa lịch sử lâu đời và đang là xã hình mẫu của huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương trong công cuộc xây dựng kinh tế, văn hóa xã hội hiện nay. https://www.facebook.com/UBND-x%C3%A3-H%E1%BB%93ng-Phong-109512064703367/ https://hongphong.gov.vn/ https://www.google.com/maps?cid=7841416886218312369 https://hongphong.business.site/ https://business.google.com/website/hongphong/ https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%93ng_Phong,_Ninh_Giang https://algerie.vn/ https://ifgs.org.vn/ http://haiduong.gov.vn/Trang/Default.aspx http://ninhgiang.haiduong.gov.vn/ http://hongphong.ninhgiang.haiduong.gov.vn/default.aspx http://chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/trangchu https://hanoipe.org/ https://vchas.org/ https://francophonie.org.vn/ https://www.facebook.com/UBND-x%C3%A3-H%E1%BB%93ng-Phong-109512064703367/ https://hivquangbinh.org.vn/ https://vsid.vn/ https://bmr.edu.vn/

Level
Solved
0
Total
0.00

Level progress

0
1

No solved problems yet.

Badges

Achievements

No achievements yet.