samanebrahimi

Member for
9 months
Time zone
Asia: Tehran

دلیل خوبی وجود دارد که چرا هنگام گوش دادن به اهنگ حمید هیراد ورزش کردن برای شما آسان تر است. محققان دریافته‌اند که گوش دادن به موسیقی سریع انگیزه افراد را برای تمرین سخت‌تر می‌کند.

آزمایشی که برای بررسی این اثر طراحی شده بود، به 12 دانش آموز پسر سالم وظیفه داد که با دوچرخه ثابت با سرعت خود به خود دوچرخه سواری کنند. در سه آزمایش مختلف، شرکت کنندگان به مدت 25 دقیقه دوچرخه سواری کردند در حالی که به یک لیست پخش از شش آهنگ محبوب مختلف با تمپوهای مختلف گوش می دادند.

ناشناخته برای شنوندگان، محققان تفاوت های ظریفی را در موسیقی ایجاد کردند و سپس عملکرد را اندازه گرفتند. موسیقی با سرعت عادی رها شد، 10٪ افزایش یافت یا 10٪ کاهش یافت.

افزایش سرعت مسیرها منجر به افزایش عملکرد از نظر مسافت طی شده، سرعت پدال زدن و قدرت اعمال شده شد. برعکس، کاهش سرعت موسیقی منجر به کاهش همه این متغیرها شد.

بنابراین اگر می‌خواهید به یک برنامه تمرینی پایبند باشید، یک لیست پخش پر از آهنگ حمید هیراد بارگذاری کنید که به تقویت انگیزه و لذت بردن از رژیم ورزشی شما کمک می‌کند.

Level
Solved
0
Total
0.00

Level progress

0
1

No solved problems yet.

Badges

Achievements

No achievements yet.