pkdakhoanv206 (pkdakhoanv206)

Member for
2 months, 3 weeks
Country
Viet Nam
Time zone
Asia: Ho Chi Minh
Language
ABSYS

Phòng khám Đa Khoa Nam Việt cung cấp đầy đủ dịch vụ từ khám đến chữa bệnh. Với đầy đủ trang thiết bị hiện đại để chẩn đoán đúng bệnh, và kinh nghiệm để tư vấn điều trị chính xác

Kênh chia sẻ thông tin sức khỏe

Level
Solved
0
Total
0.00

Level progress

0
1

No solved problems yet.