DINHNGHIA.com.vn - Bách Khoa Toàn Thư (dinhnghia)

Member for
9 months, 4 weeks
Country
Viet Nam
Time zone
Asia: Jakarta

DINHNGHIA.com.vn - Bách khoa toàn thư định nghĩa nhanh khái niệm, thuật ngữ, cắt nghĩa giải thích các vấn đề trong mọi lĩnh vực đời sống. Định nghĩa - sự xác định bằng ngôn ngữ nhất định những đặc trưng cơ bản tạo thành nội dung của khái niệm về một sự vật, hiện tượng hay quá trình, với mục đích phân biệt nó với các sự vật, hiện tượng hay quá trình khác. Định nghĩa có vai trò quan trọng trong khoa học và là bộ phận căn bản trong mọi lý thuyết khoa .#thuatngu#bachkhoatoanthu#wiki#khainiem#dinhnghia#dinhnghiacomvn#explainsomething#definition#explaintion

Liên hệ với DINHNGHIA.com.vn qua: https://www.dinhnghia.com.vn/

COMMUNITY.STARTUPNATION.COM: https://community.startupnation.com/profile/dinhnghia

PEATIX.COM: https://peatix.com/user/13129823

RAWPIXEL.COM: https://www.rawpixel.com/dinhnghiacomvn/community-boards

APP.LOOKBOOK.NU: https://app.lookbook.nu/dinhnghia

TEACHERTUBE.COM: https://www.teachertube.com/user/channel/dinhnghia

ZOIMAS.COM: https://zoimas.com//profile/dinhnghia/about

Level
Solved
0
Total
0.00

Level progress

0
1

No solved problems yet.

Badges

Achievements

No achievements yet.