Suggested problems

Firewall là gì? Tìm hiểu các tính năng của Firewall

March 2, 2022, 9:14 a.m. by anbinhnet

Biological Motivation

Firewall giúp kiểm soát luồng thông tin giữa Intranet và Internet, chúng phát hiện và phán xét những hành vi được truy cập và không được truy cập vào bên trong hệ thống, đảm bảo tối đa sự an toàn thông tin. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong nội dung dưới đây.

Xem thêm:

http://vnvista.com/forums/index.php?act=ST&f=115&t=166770&st=0#entry258806 https://seotot.edu.vn/threads/tuong-lua-la-gi.205731/ https://raovat49.com/s/tuong-lua-la-gi-3690058 https://hvacr.vn/diendan/threads/tuong-lua-la-gi.158191/ https://khogiare.com/threads/t%C6%B0%E1%BB%9Dng-l%E1%BB%ADa-c%C3%B3-vai-tr%C3%B2-nh%C6%B0-n%C3%A0o.525691/ http://chodichvu.vn/threads/tuong-lua-la-gi.913201/ https://photos.google.com/photo/AF1QipNPh7SBZa9i6x936oJFBg1gRmi1uQScIJ0UbY1b http://giatotsaigon.com/raovat.php?id=1266118-Tim-hieu-ve-tuong-lua-.html https://linkhay.com/link/5140650/tim-hieu-ve-tuong-lua http://muabanraovat.pro/raovat.php?id=1295026-Tim-hieu-ve-tuong-lua-va-cac-tinh-nang-cua-tuong-lua.html http://muabandiaoc.biz/raovat.php?id=1325071-Vay-tuong-lua-la-gi.html http://chophanthiet.biz/raovat.php?id=1377572-Tuong-lua-co-vai-tro-nhu-nao.html http://muaban.pro/raovat.php?id=1252198-Tinh-nang-chinh-cua-dong-thiet-bi-Firewall.html http://raovat24.com.vn/raovat/TPHCM/May-vi-tinh/Tuong-lua-co-vai-tro-nhu-nao-435832/ https://sinhvienluat.vn/threads/tim-hieu-ve-tuong-lua-va-cac-tinh-nang-cua-tuong-lua.162183/ http://trieudo.com/links.php?url=https://ciscovietnam.com/ https://www.mobinuke.com/showthread.php?2579785-T%26%23432%3B%26%237901%3Bng-l%26%237917%3Ba-c%F3-vai-tr%F2-nh%26%23432%3B-n%E0o https://www.casinobonusguy.com/forum/threads/3149-T%C6%B0%E1%BB%9Dng-l%E1%BB%ADa-c%F3-vai-tr%F2-nh%C6%B0-n%E0o?p=7368#post7368 https://24hlamdep.net/threads/tim-hieu-ve-tuong-lua-va-cac-tinh-nang-cua-tuong-lua.91560.html https://forums.delphiforums.com/anbinhnet/messages/29/1 https://issuu.com/anbinhnet59?issuu_product=header&issuu_subproduct=brandpages&issuu_context=link&issuu_cta=profile https://www.edocr.com/user/sonanbinhnet https://www.webtretho.com/f/tam-su-chuyen-cong-viec-cong-so/tuong-lua-la-gi https://www.ddld.vn/index.php?threads/tim-hieu-ve-tuong-lua-va-cac-tinh-nang-cua-tuong-lua.74060/ https://www.techrum.vn/threads/t%C6%B0%E1%BB%9Dng-l%E1%BB%ADa-c%C3%B3-vai-tr%C3%B2-nh%C6%B0-n%C3%A0o.557511/ https://enbac.com/Laptop-va-May-VP/Tuong-lua-la-gi-n3723861.html https://phim.tiengnga.net/bai-viet/tuong-lua-co-vai-tro-nhu-nao.12335/ https://airaovat.com/ho-chi-minh/may-vi-tinh-may-chu/tim-hieu-ve-tuong-lua-va-cac-tinh-nang-cua-tuong-lua-2455687.html https://raovat3s.com/threads/163839-tuong-lua-co-vai-tro-nhu-nao.html?p=185490#post185490 https://khogiare.com/threads/t%C3%ACm-hi%E1%BB%83u-v%E1%BB%81-t%C6%B0%E1%BB%9Dng-l%E1%BB%ADa-v%C3%A0-c%C3%A1c-t%C3%ADnh-n%C4%83ng-c%E1%BB%A7a-t%C6%B0%E1%BB%9Dng-l%E1%BB%ADa.525707/ https://kienthucykhoa.edu.vn/threads/tim-hieu-ve-tuong-lua-va-cac-tinh-nang-cua-tuong-lua.390393/ http://saotruc.vn/showthread.php?129883-Tuong-lua-co-vai-tro-nhu-nao&p=161794#post161794 https://www.click49.net/forum/threads/tuong-lua-co-vai-tro-nhu-nao.595730/ https://nhattao.com/threads/tuong-lua-co-vai-tro-nhu-nao.9329783/ https://rspcb.safety.fhwa.dot.gov/pageRedirect.aspx?RedirectedURL=https://ciscovietnam.com/ https://historyhub.history.gov/external-link.jspa?url=https://ciscovietnam.com/ http://viwa-n.gov.vn/hoi-dap-truc-tuyen/chi-tiet-31633 https://quangninh.gov.vn/Lists/CauHoiThaoLuan/AllItems.aspx? https://stp.binhduong.gov.vn/hethongvanban/Pages/dang-ky-hoi-dap.aspx https://www.minagricultura.gov.co/Foros/SitePages/Tema.aspx?RootFolder=%2FForos%2FLists%2FDiscusion%20de%20comunidad%2FFirewall%20l%C3%A0%20g%C3%AC%20T%C3%ACm%20hi%E1%BB%83u%20c%C3%A1c%20t%C3%ADnh%20n%C4%83ng%20c%E1%BB%A7a%20Firewall&FolderCTID=0x012002000F3E5CE74990194385209C32DA81DAAE&SiteMapTitle=Atenci%C3%B3n%20al%20ciudadano&SiteMapUrl=https%3A%2F%2Fwww%2Eminagricultura%2Egov%2Eco%2FForos%2FSitePages%2FCategor%25C3%25ADa%2Easpx%3FCategoryID%3D2%26SiteMapTitle%3DAtenci%25C3%25B3n%2520al%2520ciudadano http://longthanh.dongnai.gov.vn/Lists/HisCounter/AllItems.aspx?FilterField1=ID&FilterValue1=1303499&FilterOp1=Geq&OverrideScope=RecursiveAll&FallbackLimit=1303499&ProcessQStringToCAML=1#ServerFilter=FilterField1=ID-FilterValue1=1303499-FilterOp1=Geq-OverrideScope=RecursiveAll-FallbackLimit=1303499-ProcessQStringToCAML=1 http://trungtamytethanhtri.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=397821 https://kcn.binhduong.gov.vn/hethongvanban/Pages/dang-ky-hoi-dap.aspx

Problem

A string is simply an ordered collection of symbols selected from some alphabet and formed into a word; the length of a string is the number of symbols that it contains.

An example of an DNA string (whose alphabet contains the symbols A, C, G, and T) is ATGCTTCAGAAAGGTCTTACG.

Given: A DNA string $s$ of length at most 1000 nucleotides.

Return: Four integers corresponding to the number of times that the symbols A, C, G, and T occur in $s$.

Sample Dataset

AGCTTTTCATTCTGACTGCAACGGGCAATATGTCTCTGTGTGGATTAAAAAAAGAGTGTCTGATAGCAGC

Sample Output

20 12 17 21