Suggested problems

Y nghia ten Tien Ten dem cho ten Tien hay y nghia

March 8, 2023, 7:13 a.m. by VANHOADOISONG.vn - Thông tin Mẹ và bé tập luyện thể thao, thời

Biological Motivation

Đặt tên với chữ Tiên như thế nào mới hay và ý nghĩa? Bố mẹ đang phân vân không biết lựa chọn cái tên nào ý nghĩa cho bé yêu nhà mình. Cùng tham khảo ngay bài viết sau để tìm ra tên hay cho con nhé!

Nguồn (Source): https://vanhoadoisong.vn/ten-dem-cho-ten-tien-hay-y-nghia-37994/

Problem

A string is simply an ordered collection of symbols selected from some alphabet and formed into a word; the length of a string is the number of symbols that it contains.

An example of an DNA string (whose alphabet contains the symbols A, C, G, and T) is ATGCTTCAGAAAGGTCTTACG.

Given: A DNA string $s$ of length at most 1000 nucleotides.

Return: Four integers corresponding to the number of times that the symbols A, C, G, and T occur in $s$.

Sample Dataset

AGCTTTTCATTCTGACTGCAACGGGCAATATGTCTCTGTGTGGATTAAAAAAAGAGTGTCTGATAGCAGC

Sample Output

20 12 17 21