Suggested problems

AI Chatbot không còn xa lạ với doanh nghiệp

March 3, 2023, 8:49 a.m. by FPT Smart Cloud

Problem

Chatbot (trợ lý ảo) giờ đây đã không còn xa lạ đối với mỗi người dùng khi truy cập vào trang web của các doanh nghiệp hay ngân hàng.

FPTSmartCloud #LifeatFPTSmartCloud #FPTAI #FPTCloud #AI #Cloud #Chuyendoiso #Transformation #FPT #Technology

https://fptsmartcloud.com/ai-chatbot-khong-con-xa-la/