Suggested problems

Tour du lịch Phượng Hoàng Cổ Trấn

March 3, 2023, 8:20 a.m. by antamtour8998

Biological Motivation

Tour Phượng Hoàng Cổ Trấn (Trung Quốc) được Antamtour khởi hành từ Hà Nội, đi đường bộ xuất cảnh ở cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn), Quý Khách sẽ có 6 ngày 5 đêm khám phá nước bạn Trung Quốc xa hoa, lộng lẫy, với nhiều địa điểm đẹp, thưởng thức ẩm thực Trung Hoa, xem chi tiết chương trình dưới đây và liên hệ với Du Lịch An Tâm ngay hôm nay. http://www.townoflogansport.com/about-logansport/calendar/details/14-09-18/food_bank_open.aspx?returnurl=https://antamtour.vn/tour-phuong-hoang-co-tran-truong-gia-gioi

https://www.trackroad.com/conn/garminimport.aspx?returnurl=https://antamtour.vn/tour-phuong-hoang-co-tran-truong-gia-gioi

https://redirects.tradedoubler.com/utm/td_redirect.php?td_keep_old_utm_value=1&url=https://antamtour.vn/tour-phuong-hoang-co-tran-truong-gia-gioi

https://www.triple-tree.com/external/?url=https://antamtour.vn/tour-phuong-hoang-co-tran-truong-gia-gioi

http://my.troax.com/sites/all/modules/pubdlcnt/pubdlcnt.php?file=https://antamtour.vn/tour-phuong-hoang-co-tran-truong-gia-gioi

https://scanmail.trustwave.com/?c=8510&d=4qa02KqxZJadHuhFUvy7ZCUfI_2L10yeH0EeBz7FGQ&u=https://antamtour.vn/tour-phuong-hoang-co-tran-truong-gia-gioi/

http://www.turnhofer.com/fb_apps/andelska_kava/?a[]=<a+href=https://antamtour.vn/tour-phuong-hoang-co-tran-truong-gia-gioi

http://www.valuationreview.com/Click.aspx?url=https://antamtour.vn/tour-phuong-hoang-co-tran-truong-gia-gioi

https://redirect.vebeet.com/index.php?url=https://antamtour.vn/tour-phuong-hoang-co-tran-truong-gia-gioi

https://mobile.vhda.com/director.aspx?target=https://antamtour.vn/tour-phuong-hoang-co-tran-truong-gia-gioi

https://igert2011.videohall.com/to_client?target=https://antamtour.vn/tour-phuong-hoang-co-tran-truong-gia-gioi/

https://www.vinteger.com/scripts/redirect.php?url=https://antamtour.vn/tour-phuong-hoang-co-tran-truong-gia-gioi

http://www.virtual-egypt.com/framed/framed.cgi?url=https://antamtour.vn/tour-phuong-hoang-co-tran-truong-gia-gioi

https://nagano.visit-town.com/functions/external_link?https://antamtour.vn/tour-phuong-hoang-co-tran-truong-gia-gioi

https://vse-doski.com/redirect/?go=https://antamtour.vn/tour-phuong-hoang-co-tran-truong-gia-gioi/

http://testphp.vulnweb.com/redir.php?r=https://antamtour.vn/tour-phuong-hoang-co-tran-truong-gia-gioi

http://ar10.vze.com/frame-forward.cgi?=https://antamtour.vn/tour-phuong-hoang-co-tran-truong-gia-gioi

https://www.w-medicalnet.com/recruit/log.php?r_id=3332&url=https://antamtour.vn/tour-phuong-hoang-co-tran-truong-gia-gioi

http://park3.wakwak.com/~yadoryuo/cgi-bin/click3/click3.cgi?cnt=chalet-main&url=https://antamtour.vn/tour-phuong-hoang-co-tran-truong-gia-gioi/

https://dealers.webasto.com/UnauthorizedAccess.aspx?Result=denied&Url=https://antamtour.vn/tour-phuong-hoang-co-tran-truong-gia-gioi

http://www.webclap.com/php/jump.php?url=https://antamtour.vn/tour-phuong-hoang-co-tran-truong-gia-gioi

http://webgozar.com/feedreader/redirect.aspx?url=https://antamtour.vn/tour-phuong-hoang-co-tran-truong-gia-gioi/

https://www.weblogskin.com/adsx.php?url=https://antamtour.vn/tour-phuong-hoang-co-tran-truong-gia-gioi

https://webneel.com/i/3d-printer/5-free-3d-printer-model-website-yeggi/ei/12259?s=https://antamtour.vn/tour-phuong-hoang-co-tran-truong-gia-gioi

https://www.wescomfinancial.com/info/redirect.aspx?url=https://antamtour.vn/tour-phuong-hoang-co-tran-truong-gia-gioi

https://www.westernalliancebancorporation.com/WALSpeedBump_All_Others?target=https://antamtour.vn/tour-phuong-hoang-co-tran-truong-gia-gioi

http://www.whsjsoft.com/blog/go.asp?url=https://antamtour.vn/tour-phuong-hoang-co-tran-truong-gia-gioi

https://www.wihomes.com/property/DeepLink.asp?url=https://antamtour.vn/tour-phuong-hoang-co-tran-truong-gia-gioi

http://fox.wikis.com/wc.dll?id='><a+href=https://antamtour.vn/tour-phuong-hoang-co-tran-truong-gia-gioi

https://www.wilsonlearning.com/?URL=https://antamtour.vn/tour-phuong-hoang-co-tran-truong-gia-gioi

https://www.winnipegfreepress.com/s?action=doLogout&rurl=https://antamtour.vn/tour-phuong-hoang-co-tran-truong-gia-gioi/

https://support.x1.com/link.html?https://antamtour.vn/tour-phuong-hoang-co-tran-truong-gia-gioi

https://www.xcelenergy.com/stateselector?stateselected=true&goto=https://antamtour.vn/tour-phuong-hoang-co-tran-truong-gia-gioi

http://www.xiguaji.com/service/link/?url=https://antamtour.vn/tour-phuong-hoang-co-tran-truong-gia-gioi

http://www.xilvlaw.com/usercenter/exit.aspx?page=https://antamtour.vn/tour-phuong-hoang-co-tran-truong-gia-gioi

https://www.xyzprinting.com/prc?e=11p541&redir=https://antamtour.vn/tour-phuong-hoang-co-tran-truong-gia-gioi

http://yongini.com/kr/s_news/news_carrier.html?n_no=3139808&n_link=https://antamtour.vn/tour-phuong-hoang-co-tran-truong-gia-gioi

http://www.yvce.com/home/link.php?url=https://antamtour.vn/tour-phuong-hoang-co-tran-truong-gia-gioi

https://opensesame.wellymulia.zaxaa.com/b/66851136?s=1&redir=https://antamtour.vn/tour-phuong-hoang-co-tran-truong-gia-gioi

http://www.zerocarts.com/demo/index.php?url=https://antamtour.vn/tour-phuong-hoang-co-tran-truong-gia-gioi

http://my.zhinei.com/link.php?url=https://antamtour.vn/tour-phuong-hoang-co-tran-truong-gia-gioi

Problem

Tour Phượng Hoàng Cổ Trấn (Trung Quốc) được Antamtour khởi hành từ Hà Nội, đi đường bộ xuất cảnh ở cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn), Quý Khách sẽ có 6 ngày 5 đêm khám phá nước bạn Trung Quốc xa hoa, lộng lẫy, với nhiều địa điểm đẹp, thưởng thức ẩm thực Trung Hoa, xem chi tiết chương trình dưới đây và liên hệ với Du Lịch An Tâm ngay hôm nay. http://www.townoflogansport.com/about-logansport/calendar/details/14-09-18/food_bank_open.aspx?returnurl=https://antamtour.vn/tour-phuong-hoang-co-tran-truong-gia-gioi

https://www.trackroad.com/conn/garminimport.aspx?returnurl=https://antamtour.vn/tour-phuong-hoang-co-tran-truong-gia-gioi

https://redirects.tradedoubler.com/utm/td_redirect.php?td_keep_old_utm_value=1&url=https://antamtour.vn/tour-phuong-hoang-co-tran-truong-gia-gioi

https://www.triple-tree.com/external/?url=https://antamtour.vn/tour-phuong-hoang-co-tran-truong-gia-gioi

http://my.troax.com/sites/all/modules/pubdlcnt/pubdlcnt.php?file=https://antamtour.vn/tour-phuong-hoang-co-tran-truong-gia-gioi

https://scanmail.trustwave.com/?c=8510&d=4qa02KqxZJadHuhFUvy7ZCUfI_2L10yeH0EeBz7FGQ&u=https://antamtour.vn/tour-phuong-hoang-co-tran-truong-gia-gioi/

http://www.turnhofer.com/fb_apps/andelska_kava/?a[]=<a+href=https://antamtour.vn/tour-phuong-hoang-co-tran-truong-gia-gioi

http://www.valuationreview.com/Click.aspx?url=https://antamtour.vn/tour-phuong-hoang-co-tran-truong-gia-gioi

https://redirect.vebeet.com/index.php?url=https://antamtour.vn/tour-phuong-hoang-co-tran-truong-gia-gioi

https://mobile.vhda.com/director.aspx?target=https://antamtour.vn/tour-phuong-hoang-co-tran-truong-gia-gioi

https://igert2011.videohall.com/to_client?target=https://antamtour.vn/tour-phuong-hoang-co-tran-truong-gia-gioi/

https://www.vinteger.com/scripts/redirect.php?url=https://antamtour.vn/tour-phuong-hoang-co-tran-truong-gia-gioi

http://www.virtual-egypt.com/framed/framed.cgi?url=https://antamtour.vn/tour-phuong-hoang-co-tran-truong-gia-gioi

https://nagano.visit-town.com/functions/external_link?https://antamtour.vn/tour-phuong-hoang-co-tran-truong-gia-gioi

https://vse-doski.com/redirect/?go=https://antamtour.vn/tour-phuong-hoang-co-tran-truong-gia-gioi/

http://testphp.vulnweb.com/redir.php?r=https://antamtour.vn/tour-phuong-hoang-co-tran-truong-gia-gioi

http://ar10.vze.com/frame-forward.cgi?=https://antamtour.vn/tour-phuong-hoang-co-tran-truong-gia-gioi

https://www.w-medicalnet.com/recruit/log.php?r_id=3332&url=https://antamtour.vn/tour-phuong-hoang-co-tran-truong-gia-gioi

http://park3.wakwak.com/~yadoryuo/cgi-bin/click3/click3.cgi?cnt=chalet-main&url=https://antamtour.vn/tour-phuong-hoang-co-tran-truong-gia-gioi/

https://dealers.webasto.com/UnauthorizedAccess.aspx?Result=denied&Url=https://antamtour.vn/tour-phuong-hoang-co-tran-truong-gia-gioi

http://www.webclap.com/php/jump.php?url=https://antamtour.vn/tour-phuong-hoang-co-tran-truong-gia-gioi

http://webgozar.com/feedreader/redirect.aspx?url=https://antamtour.vn/tour-phuong-hoang-co-tran-truong-gia-gioi/

https://www.weblogskin.com/adsx.php?url=https://antamtour.vn/tour-phuong-hoang-co-tran-truong-gia-gioi

https://webneel.com/i/3d-printer/5-free-3d-printer-model-website-yeggi/ei/12259?s=https://antamtour.vn/tour-phuong-hoang-co-tran-truong-gia-gioi

https://www.wescomfinancial.com/info/redirect.aspx?url=https://antamtour.vn/tour-phuong-hoang-co-tran-truong-gia-gioi

https://www.westernalliancebancorporation.com/WALSpeedBump_All_Others?target=https://antamtour.vn/tour-phuong-hoang-co-tran-truong-gia-gioi

http://www.whsjsoft.com/blog/go.asp?url=https://antamtour.vn/tour-phuong-hoang-co-tran-truong-gia-gioi

https://www.wihomes.com/property/DeepLink.asp?url=https://antamtour.vn/tour-phuong-hoang-co-tran-truong-gia-gioi

http://fox.wikis.com/wc.dll?id='><a+href=https://antamtour.vn/tour-phuong-hoang-co-tran-truong-gia-gioi

https://www.wilsonlearning.com/?URL=https://antamtour.vn/tour-phuong-hoang-co-tran-truong-gia-gioi

https://www.winnipegfreepress.com/s?action=doLogout&rurl=https://antamtour.vn/tour-phuong-hoang-co-tran-truong-gia-gioi/

https://support.x1.com/link.html?https://antamtour.vn/tour-phuong-hoang-co-tran-truong-gia-gioi

https://www.xcelenergy.com/stateselector?stateselected=true&goto=https://antamtour.vn/tour-phuong-hoang-co-tran-truong-gia-gioi

http://www.xiguaji.com/service/link/?url=https://antamtour.vn/tour-phuong-hoang-co-tran-truong-gia-gioi

http://www.xilvlaw.com/usercenter/exit.aspx?page=https://antamtour.vn/tour-phuong-hoang-co-tran-truong-gia-gioi

https://www.xyzprinting.com/prc?e=11p541&redir=https://antamtour.vn/tour-phuong-hoang-co-tran-truong-gia-gioi

http://yongini.com/kr/s_news/news_carrier.html?n_no=3139808&n_link=https://antamtour.vn/tour-phuong-hoang-co-tran-truong-gia-gioi

http://www.yvce.com/home/link.php?url=https://antamtour.vn/tour-phuong-hoang-co-tran-truong-gia-gioi

https://opensesame.wellymulia.zaxaa.com/b/66851136?s=1&redir=https://antamtour.vn/tour-phuong-hoang-co-tran-truong-gia-gioi

http://www.zerocarts.com/demo/index.php?url=https://antamtour.vn/tour-phuong-hoang-co-tran-truong-gia-gioi

http://my.zhinei.com/link.php?url=https://antamtour.vn/tour-phuong-hoang-co-tran-truong-gia-gioi

Given: A DNA string $s$ of length at most 1000 nucleotides.

Return: Four integers corresponding to the number of times that the symbols A, C, G, and T occur in $s$.

Sample Dataset

AGCTTTTCATTCTGACTGCAACGGGCAATATGTCTCTGTGTGGATTAAAAAAAGAGTGTCTGATAGCAGC

Sample Output

20 12 17 21