Suggested problems

Nếu không làm tại FPT Smart Cloud, suy nghĩ về công việc văn phòng sẽ không bao giờ thay đổi

March 1, 2023, 7:24 a.m. by FPT Smart Cloud

Problem

Thành thạo 4 ngôn ngữ, từng là du học sinh Trung Quốc chuyên ngành Bác sĩ, ít ai biết rằng Inggrid Neva Wangke (người Indonesia) từng nghĩ sẽ không bao giờ quay trở lại “cuộc sống văn phòng” bởi những trải nghiệm không tốt trong quá khứ: quy trình làm việc cứng nhắc, cùng sự rắc rối giữa các cấp quản lý,…

FPTSmartCloud #LifeatFPTSmartCloud #FPTAI #FPTCloud #AI #Cloud #Chuyendoiso #Transformation #FPT #Technology

https://fptsmartcloud.com/neu-khong-lam-tai-fpt-smart-cloud-suy-nghi-ve-cong-viec-van-phong-se-khong-bao-gio-thay-doi/