Suggested problems

Xem ngày tốt nhập trạch nhà mới tháng 3 năm 2023

Feb. 28, 2023, 7:48 a.m. by Xem tử vi 2023

Problem

Để xem ngày tốt nhập trạch nhà mới, chúng ta cần phải biết ngày tháng năm sinh của chủ nhà mới. Tuy nhiên, theo phong thủy, có những ngày tốt chung để nhập trạch nhà mới như sau:

Tuy nhiên, việc lựa chọn ngày tốt để nhập trạch còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như hướng nhà, tuổi của chủ nhà mới, vị trí của nhà trong khu vực, v.v... Do đó, nếu bạn muốn có được kết quả chính xác và đầy đủ hơn, nên tham khảo ý kiến của chuyên gia phong thủy để được tư vấn cụ thể hơn.

Đọc thêm thông tin tại: http://xemngaytotxau.vn/xem-ngay-tot-nhap-trach-nha-moi-thang-3-nam-2023-A236.html

Given: A DNA string $s$ of length at most 1000 nucleotides.

Return: Four integers corresponding to the number of times that the symbols A, C, G, and T occur in $s$.

Sample Dataset

AGCTTTTCATTCTGACTGCAACGGGCAATATGTCTCTGTGTGGATTAAAAAAAGAGTGTCTGATAGCAGC

Sample Output

20 12 17 21