Suggested problems

Xem ngày tốt hoàng đạo tháng 3

Feb. 28, 2023, 7:22 a.m. by Xem tử vi 2023

Problem

Thứ năm, ngày 2/3/2023 trong lịch mặt trời tương đương với ngày Kỷ Mùi, tháng Ất Mão, năm Quý Mão, là ngày Hoàng đạo thuộc kim đường hoàng đạo. Trong ngày này, giờ Tốt trong ngày bao gồm: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59).

Xem thêm thông tin tại: http://xemngay.vn/xem-ngay-tot-hoang-dao-thang-3-A189.html

Return: Four integers corresponding to the number of times that the symbols A, C, G, and T occur in $s$.

Sample Dataset

AGCTTTTCATTCTGACTGCAACGGGCAATATGTCTCTGTGTGGATTAAAAAAAGAGTGTCTGATAGCAGC

Sample Output

20 12 17 21