Suggested problems

Trần Thế Trung – Nhà khoa học nhiệt huyết của FPT

Feb. 27, 2023, 7:20 a.m. by FPT Smart Cloud

Problem

“Einstein nhà F” không bao giờ cho phép hài lòng với thành tựu cũ mà luôn sống hết mình với hiện tại và luôn sẵn sàng đưa ra những thách thức mới.

FPTSmartCloud #LifeatFPTSmartCloud #FPTAI #FPTCloud #AI #Cloud #Chuyendoiso #Transformation #FPT #Technology

https://fptsmartcloud.com/tran-the-trung-nha-khoa-hoc-nhiet-huyet-cua-fpt/