Suggested problems

Tap HIIT dot bao nhieu calo Luu y khi tap HIIT

Feb. 25, 2023, 6:35 a.m. by KHOEPLUS24h Sức khỏe thể thao dinh dưỡng bí quyết sống khỏe

Biological Motivation

HIIT còn được gọi là các bài tập cường độ cao có tác dụng đốt cháy calo và giảm mỡ thừa cực kỳ lý tưởng. Vậy tập HIIT đốt bao nhiêu calo và cần lưu ý những gì khi thực hiện các bài tập HIIT, cùng tìm hiểu nhé! Nguồn (Source): https://www.khoeplus24h.vn/tap-hiit-dot-bao-nhieu-calo-luu-y-khi-tap-hiit-30877/

Problem

A string is simply an ordered collection of symbols selected from some alphabet and formed into a word; the length of a string is the number of symbols that it contains.

An example of an DNA string (whose alphabet contains the symbols A, C, G, and T) is ATGCTTCAGAAAGGTCTTACG.

Given: A DNA string $s$ of length at most 1000 nucleotides.

Return: Four integers corresponding to the number of times that the symbols A, C, G, and T occur in $s$.

Sample Dataset

AGCTTTTCATTCTGACTGCAACGGGCAATATGTCTCTGTGTGGATTAAAAAAAGAGTGTCTGATAGCAGC

Sample Output

20 12 17 21