Suggested problems

“Bộ não siêu việt” đằng sau trợ lý ảo AI

Feb. 24, 2023, 8:37 a.m. by FPT Smart Cloud

Problem

Là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam phát triển “Hệ tri thức cho ứng dụng AI”, FPT Smart Cloud đã xây dựng thành công “bộ não siêu Việt” đằng sau các trợ lý ảo với xác suất trả lời chính xác lên đến 80%, giảm 5 lần tỷ lệ fall-back cho nhân sự, giảm đến 50% xây dựng kịch bản chatbot/voice bot, tăng 1,5 tỷ lệ convert khi áp dụng vào bot telesales nhờ hệ tri thức này.

FPTSmartCloud #LifeatFPTSmartCloud #FPTAI #FPTCloud #AI #Cloud #Chuyendoiso #Transformation #FPT #Technology

https://fptsmartcloud.com/bo-nao-sieu-viet-dang-sau-tro-ly-ao-ai/