Suggested problems

Cach that day deo balo chac chan nhanh gon chua toi 1 phut

Feb. 23, 2023, 4:08 p.m. by MISSKICK - Kiến thức thời trang, mỹ phẩm, trang điểm, khỏe đẹp.

Biological Motivation

Balo là phụ kiện rất được ưa chuộng những năm gần đây, đặc biệt là giới trẻ. Mặc dù được sử dụng thường xuyên, tuy nhiên nhiều người dùng vẫn chưa biết cách thắt dây balo như nào cho đúng. Vậy hãy xem ngay bài viết sau để tìm hiểu cách thắt dây đeo balo chắc chắn nhé! Nguồn ( Source): https://misskick.vn/cach-that-day-deo-balo-chac-chan-nhanh-gon-chua

Problem

A string is simply an ordered collection of symbols selected from some alphabet and formed into a word; the length of a string is the number of symbols that it contains.

An example of an DNA string (whose alphabet contains the symbols A, C, G, and T) is ATGCTTCAGAAAGGTCTTACG.

Given: A DNA string $s$ of length at most 1000 nucleotides.

Return: Four integers corresponding to the number of times that the symbols A, C, G, and T occur in $s$.

Sample Dataset

AGCTTTTCATTCTGACTGCAACGGGCAATATGTCTCTGTGTGGATTAAAAAAAGAGTGTCTGATAGCAGC

Sample Output

20 12 17 21