Suggested problems

Xem ngày tốt kết hôn tháng 3 năm 2023

Feb. 22, 2023, 7:32 a.m. by Xem tử vi 2023

Problem

Trong truyền thống văn hóa Việt Nam, có rất nhiều ngày tốt để tổ chức lễ kết hôn, chẳng hạn như ngày mùng 6 tháng 6 âm lịch (Ngày Lễ Vu Lan), ngày mùng 15 tháng 1 âm lịch (Ngày Tết Nguyên Đán), ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch (Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương) và ngày mùng 15 tháng 8 âm lịch (Ngày Rằm Tháng Bảy).

Đọc thêm thông tin tại: http://xemngaytotxau.vn/xem-ngay-tot-ket-hon-thang-3-nam-2023-A235.html