Suggested problems

Xem ngày tốt tháng 3 năm 2023

Feb. 22, 2023, 7:06 a.m. by Xem tử vi 2023

Biological Motivation

A Rapid Introduction to Molecular Biology

Problem

Xem ngày tốt là một phương pháp trong tâm linh phương Đông, có mục đích tìm kiếm ngày giờ tốt nhất để thực hiện các hoạt động như cưới hỏi, khai trương, xuất hành, động thổ, đặt tên con, cắt tóc, và các hoạt động khác. Theo quan niệm tâm linh phương Đông, sự thành công của các hoạt động này phụ thuộc vào yếu tố "vận" (còn gọi là "duyên") và "địa lợi", và ngày giờ tốt sẽ tạo điều kiện thuận lợi để tăng cường "vận" và "địa lợi".

Tham khảo thêm thông tin tại: http://xemngay.vn/xem-ngay-tot-thang-3-nam-2023-A188.html

Sample Dataset

AGCTTTTCATTCTGACTGCAACGGGCAATATGTCTCTGTGTGGATTAAAAAAAGAGTGTCTGATAGCAGC

Sample Output

20 12 17 21