Suggested problems

Váng sữa Gotz cho trẻ mấy tháng? Thời điểm nên dùng váng sữa?

Feb. 20, 2023, 1:38 p.m. by MIUI.vn - Chuyên trang công nghệ

Biological Motivation

Váng sữa Gotz là một thương hiệu váng sữa được các mẹ ưa chuộng ngày nay cho bé yêu nhà mình. Vậy váng sữa Gotz cho trẻ mấy tháng tuổi và thời điểm nào nên sử dụng váng sữa? Cùng MIUI.VN tìm hiểu trong nội dung bài viết dưới đây! Nguồn (Source): https://miui.vn/me-va-be/vang-sua-gotz-cho-tre-may-thang

Problem

A string is simply an ordered collection of symbols selected from some alphabet and formed into a word; the length of a string is the number of symbols that it contains.

An example of an DNA string (whose alphabet contains the symbols A, C, G, and T) is ATGCTTCAGAAAGGTCTTACG.

Given: A DNA string $s$ of length at most 1000 nucleotides.

Return: Four integers corresponding to the number of times that the symbols A, C, G, and T occur in $s$.

Sample Dataset

AGCTTTTCATTCTGACTGCAACGGGCAATATGTCTCTGTGTGGATTAAAAAAAGAGTGTCTGATAGCAGC

Sample Output

20 12 17 21