Suggested problems

Tại sao nên chọn định cư Canada theo diện tay nghề?

Oct. 3, 2022, 1:41 p.m. by Định cư Canada ALLY

Biological Motivation

Công nhân lành nghề (hay còn gọi là Skilled Worker, viết tắt là SW) là diện định cư, đối với những người nhập cư có kinh nghiệm và kỹ năng trong một ngành nào đó thì có thể cấp visa [định cư Canada][1] để giải quyết vấn đề thiếu hụt nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp.

Tham khảo thêm: [https://aiic.vn/dinh-cu-canada-dien-tay-nghe/][2]

dinhcucanada #dinhcucanadadientaynghe #cachdinhcucanadadenhat #thexanhcanada #chiphidinhcucanada

ALLY - Đầu Tư và Định Cư Canada Add: Văn phòng 02, Tầng 08, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP. HCM Phone: 02899989988

[1]: https://aiic.vn/dinh-cu-canada-dien-tay-nghe/ [2]: https://aiic.vn/dinh-cu-canada-dien-tay-nghe/

Problem

A string is simply an ordered collection of symbols selected from some alphabet and formed into a word; the length of a string is the number of symbols that it contains.

An example of an DNA string (whose alphabet contains the symbols A, C, G, and T) is ATGCTTCAGAAAGGTCTTACG.

Given: A DNA string $s$ of length at most 1000 nucleotides.

Return: Four integers corresponding to the number of times that the symbols A, C, G, and T occur in $s$.

Sample Dataset

AGCTTTTCATTCTGACTGCAACGGGCAATATGTCTCTGTGTGGATTAAAAAAAGAGTGTCTGATAGCAGC

Sample Output

20 12 17 21