Suggested problems

Bài cúng giao thừa | Văn khấn trong nhà, ngoài trời

Oct. 2, 2022, 9:50 a.m. by VANHOADOISONG.vn - Thông tin Mẹ và bé tập luyện thể thao, thời

Biological Motivation

Cúng giao thừa còn được gọi là lễ trừ tịch, một nghi lễ rất quan trọng đối với mỗi gia đình người Việt được cử hành vào thời khắc kết thúc năm cũ và chào đón năm mới. Vậy cúng giao thừa như thế nào và văn khấn, bài cúng giao thừa sẽ ra sao? Hãy cùng mình theo dõi bài viết này nhé! Nguồn kham khảo (Source): https://vanhoadoisong.vn/bai-cung-giao-thua-van-khan-trong-nha-ngoai-troi-1378/

Problem

A string is simply an ordered collection of symbols selected from some alphabet and formed into a word; the length of a string is the number of symbols that it contains.

An example of an DNA string (whose alphabet contains the symbols A, C, G, and T) is ATGCTTCAGAAAGGTCTTACG.

Given: A DNA string $s$ of length at most 1000 nucleotides.

Return: Four integers corresponding to the number of times that the symbols A, C, G, and T occur in $s$.

Sample Dataset

AGCTTTTCATTCTGACTGCAACGGGCAATATGTCTCTGTGTGGATTAAAAAAAGAGTGTCTGATAGCAGC

Sample Output

20 12 17 21