Suggested problems

Những quốc gia cùng đón Tết Nguyên đán giống với Việt Nam

Sept. 28, 2022, 2:08 a.m. by VANHOADOISONG.vn - Thông tin Mẹ và bé tập luyện thể thao, thời

Biological Motivation

Tết Nguyên đán là dịp lễ đầu năm quan trọng và có ý nghĩa nhất trong tín ngưỡng Việt Nam. Tuy nhiên, bạn có bao giờ thắc mắc rằng liệu có nước nào khác ngoài Việt Nam đón Tết cổ truyền theo lịch âm hay không? Bài viết sau đây hãy cùng mình tìm hiểu các nước ăn Tết âm lịch giống Việt Nam nhé!

Nguồn (Source): https://vanhoadoisong.vn/nhung-quoc-gia-cung-don-tet-nguyen-dan-giong-voi-viet-nam-1367/

Problem

A string is simply an ordered collection of symbols selected from some alphabet and formed into a word; the length of a string is the number of symbols that it contains.

An example of an DNA string (whose alphabet contains the symbols A, C, G, and T) is ATGCTTCAGAAAGGTCTTACG.

Given: A DNA string $s$ of length at most 1000 nucleotides.

Return: Four integers corresponding to the number of times that the symbols A, C, G, and T occur in $s$.

Sample Dataset

AGCTTTTCATTCTGACTGCAACGGGCAATATGTCTCTGTGTGGATTAAAAAAAGAGTGTCTGATAGCAGC

Sample Output

20 12 17 21