Suggested problems

80+ stt hay về tháng 10, thơ chào tháng 10 độc đáo và lời chúc cuối thu ý nghĩa

Sept. 27, 2022, 12:29 p.m. by VANHOADOISONG.vn - Thông tin Mẹ và bé tập luyện thể thao, thời

Biological Motivation

Tháng 10 – tháng của những yêu thương ngọt ngào, tháng chào đón không khí se lạnh của những làn gió lạnh mùa thu. Mời bạn cùng điểm qua những câu nói hay, lời chúc, status, thơ chào tháng 10 cuối thu ý nghĩa nhé.

Nguồn (Source): https://vanhoadoisong.vn/80-stt-hay-ve-thang-10-tho-chao-thang-10-doc-dao-va-loi-chuc-cuoi-thu-y-nghia-826/

Problem

A string is simply an ordered collection of symbols selected from some alphabet and formed into a word; the length of a string is the number of symbols that it contains.

An example of an DNA string (whose alphabet contains the symbols A, C, G, and T) is ATGCTTCAGAAAGGTCTTACG.

Given: A DNA string $s$ of length at most 1000 nucleotides.

Return: Four integers corresponding to the number of times that the symbols A, C, G, and T occur in $s$.

Sample Dataset

AGCTTTTCATTCTGACTGCAACGGGCAATATGTCTCTGTGTGGATTAAAAAAAGAGTGTCTGATAGCAGC

Sample Output

20 12 17 21