Suggested problems

55+ câu thả thính ngày Cá tháng Tư cực chất | Thả thính 1/4

Sept. 27, 2022, 6:51 a.m. by VANHOADOISONG.vn - Thông tin Mẹ và bé tập luyện thể thao, thời

Biological Motivation

Cá tháng Tư (1/4) sắp tới rồi, đây chính là dịp tỏ tình tuyệt vời với Crush mà không sợ bị “quê độ”. Ăn may được crush đồng ý lại được thêm “chiếc người yêu”, không thì đôi ta lại “trên tình bạn dưới tình yêu vậy”! Bài viết sau đây tổng hợp 55+ câu tỏ tình ngày Cá tháng Tư cực chất, tham khảo ngay nhé

Nguồn (Source): https://vanhoadoisong.vn/55-cau-tha-thinh-ngay-ca-thang-tu-cuc-chat-tha-thinh-1-4-1513/

Problem

A string is simply an ordered collection of symbols selected from some alphabet and formed into a word; the length of a string is the number of symbols that it contains.

An example of an DNA string (whose alphabet contains the symbols A, C, G, and T) is ATGCTTCAGAAAGGTCTTACG.

Given: A DNA string $s$ of length at most 1000 nucleotides.

Return: Four integers corresponding to the number of times that the symbols A, C, G, and T occur in $s$.

Sample Dataset

AGCTTTTCATTCTGACTGCAACGGGCAATATGTCTCTGTGTGGATTAAAAAAAGAGTGTCTGATAGCAGC

Sample Output

20 12 17 21