Suggested problems

Điều kiện nhập cư canada

Sept. 25, 2022, 5:40 a.m. by Định cư Canada ALLY

Biological Motivation

Hầu hết các [chương trình định cư Canada][1] giúp người nước ngoài có thể sinh sống, làm việc, đầu cơ tại một quốc gia có nền kinh tế - rất mạnh và phát triển. Ngoài ra, để thuận lợi, người nhập cư cần nắm rõ điều kiện, thủ tục, chi phí đối với hoạt động này. Bài viết sau sẽ chia sẻ toàn bộ kinh nghiệm và thông tin liên quan tới vấn đề định cư ở Canada.

Tham khảo thêm: [https://aiic.vn/dinh-cu-canada-dien-tay-nghe/][2]

dinhcucanada #dinhcucanadadientaynghe #cachdinhcucanadadenhat #thexanhcanada #chiphidinhcucanada

ALLY - Đầu Tư và Định Cư Canada Add: Văn phòng 02, Tầng 08, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP. HCM Phone: 02899989988

[1]: https://aiic.vn/dinh-cu-canada-dien-tay-nghe/ [2]: https://aiic.vn/dinh-cu-canada-dien-tay-nghe/

Problem

A string is simply an ordered collection of symbols selected from some alphabet and formed into a word; the length of a string is the number of symbols that it contains.

An example of an DNA string (whose alphabet contains the symbols A, C, G, and T) is ATGCTTCAGAAAGGTCTTACG.

Given: A DNA string $s$ of length at most 1000 nucleotides.

Return: Four integers corresponding to the number of times that the symbols A, C, G, and T occur in $s$.

Sample Dataset

AGCTTTTCATTCTGACTGCAACGGGCAATATGTCTCTGTGTGGATTAAAAAAAGAGTGTCTGATAGCAGC

Sample Output

20 12 17 21