Suggested problems

Cơ hội việc làm khi định cư Canada

Sept. 17, 2022, 2:32 p.m. by Định cư Canada ALLY

Biological Motivation

Nền kinh tế của Canada rất phát triển và bùng nổ Đứng thứ 9 trên toàn cầu chính bởi thế sự lớn mạnh xúc tiến nên nhu cầu cơ hội nghề nghiệp là rất cao, điều này mở ra đa dạng cơ hội cho số đông những loại ngành nghề lúc tới đầu tư định cư Canada. Tham khảo thêm: [https://aiic.vn/dinh-cu-canada-dien-tay-nghe/][1]

dinhcucanada #dinhcucanadadientaynghe #cachdinhcucanadadenhat #thexanhcanada #chiphidinhcucanada

ALLY - Đầu Tư và Định Cư Canada Add: Văn phòng 02, Tầng 08, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP. HCM Phone: 02899989988

[1]: https://aiic.vn/dinh-cu-canada-dien-tay-nghe/

Problem

A string is simply an ordered collection of symbols selected from some alphabet and formed into a word; the length of a string is the number of symbols that it contains.

An example of an DNA string (whose alphabet contains the symbols A, C, G, and T) is ATGCTTCAGAAAGGTCTTACG.

Given: A DNA string $s$ of length at most 1000 nucleotides.

Return: Four integers corresponding to the number of times that the symbols A, C, G, and T occur in $s$.

Sample Dataset

AGCTTTTCATTCTGACTGCAACGGGCAATATGTCTCTGTGTGGATTAAAAAAAGAGTGTCTGATAGCAGC

Sample Output

20 12 17 21