Suggested problems

Cách chuyển tiền, bắn tiền mạng VinaPhone đơn giản

Sept. 17, 2022, 7:31 a.m. by VANHOADOISONG.vn - Thông tin Mẹ và bé tập luyện thể thao, thời

Biological Motivation

Bạn rất cần chuyển tiền vào tài khoản điện thoại ngay lập tức nhưng không biết làm thế nào? Đừng lo lắng, bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn cách chuyển tiền, bắn tiền của mạng VinaPhone dễ dàng và nhanh chóng. Hãy theo dõi để cùng thực hiện nhé! Nguồn (Source): https://vanhoadoisong.vn/wp-content/uploads/2022/05/2-cach-chuyen-tien-ban-tien-mang-vinaphone-don-gian-nhanh-chong.jpg

Problem

A string is simply an ordered collection of symbols selected from some alphabet and formed into a word; the length of a string is the number of symbols that it contains.

An example of an DNA string (whose alphabet contains the symbols A, C, G, and T) is ATGCTTCAGAAAGGTCTTACG.

Given: A DNA string $s$ of length at most 1000 nucleotides.

Return: Four integers corresponding to the number of times that the symbols A, C, G, and T occur in $s$.

Sample Dataset

AGCTTTTCATTCTGACTGCAACGGGCAATATGTCTCTGTGTGGATTAAAAAAAGAGTGTCTGATAGCAGC

Sample Output

20 12 17 21