Suggested problems

Men vi sinh thế hệ thứ 4 - Probiolac 7.1SP

July 31, 2022, 8:25 a.m. by FDV SYSTEM

Biological Motivation

Men vi sinh – Probiotic thường là những chủng vi sinh vật lên men lactic đã được công nhận là lợi ích cho sức khỏe. Vi khuẩn lên men lactic rất nhạy cảm, dễ bị chết bởi nhiệt độ và hầu như không sống sót được khi qua acid dạ dày và dịch mật. Quá trình sản xuất, phát triển công nghệ bao bảo vệ (coated) phải trải qua thời gian dài mới hoàn thiện dần. Men vi sinh có 4 thế hệ Superior Coated LAB thế hệ thứ 4 là công nghệ bao sinh học bảo vệ kép vi khuẩn – đây là công nghệ tiên tiến nhất hiện nay, bản quyền công nghệ của Cell Biotech. Kỹ thuật này giúp bảo vệ vi khuẩn sống tốt trong sản xuất và bảo quản, sống sót hầu như nguyên vẹn khi qua bao tử và phóng thích nhanh tại đích là ruột, giúp phát huy tối đa tác dụng của probiotic. Hệ thống thực phẩm & dược phẩm Việt Nam Điện thoại: 028 3775 4409 Địa chỉ: 21 Đường Số 15, Phường Tân Kiểng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Mail: contact@fdvs.vn

Problem

A string is simply an ordered collection of symbols selected from some alphabet and formed into a word; the length of a string is the number of symbols that it contains.

An example of an DNA string (whose alphabet contains the symbols A, C, G, and T) is ATGCTTCAGAAAGGTCTTACG.

Given: A DNA string $s$ of length at most 1000 nucleotides.

Return: Four integers corresponding to the number of times that the symbols A, C, G, and T occur in $s$.

Sample Dataset

AGCTTTTCATTCTGACTGCAACGGGCAATATGTCTCTGTGTGGATTAAAAAAAGAGTGTCTGATAGCAGC

Sample Output

20 12 17 21