Suggested problems

Review, đánh giá các nhà cái uy tín nhất năm 2022

June 27, 2022, 8:46 a.m. by Cá Độ Bóng Đá - Trangcacuoc88

Biological Motivation

Trangcacuoc88 là chuyên trang review, đánh giá các nhà cái uy tín nhất năm 2022. Phân tích ưu nhược điểm, hướng dẫn chi tiết tham gia cá cược tại nhà cái, ngoài ra mang lại thông tin chính xác nhất về các loại nhà cái về thể thao, bóng đá, casino,... Website: https://trangcacuoc88.com/ Address: 34 Ông Ích Khiêm, Tam Thuận, Thanh Khê, Đà Nẵng, 550000 Phone: 077 2082 546 Email: trangcacuoc88@gmail.com Social: https://www.pinterest.com/trangcacuoc88/ https://trangcacuoc88.tumblr.com/ https://trangcacuoc88.blogspot.com/2022/05/ca-do-bong-da-top-10-web-ca-do-uy-tin.html https://www.linkedin.com/in/tt360vn https://www.pinterest.com/tt360vn https://tt360vn.tumblr.com https://www.reddit.com/user/tt360vn https://trello.com/tt360vn

trangcacuoc88 #cadobongda #webcadouytin #webcadobongda

Problem

A string is simply an ordered collection of symbols selected from some alphabet and formed into a word; the length of a string is the number of symbols that it contains.

An example of an DNA string (whose alphabet contains the symbols A, C, G, and T) is ATGCTTCAGAAAGGTCTTACG.

Given: A DNA string $s$ of length at most 1000 nucleotides.

Return: Four integers corresponding to the number of times that the symbols A, C, G, and T occur in $s$.

Sample Dataset

AGCTTTTCATTCTGACTGCAACGGGCAATATGTCTCTGTGTGGATTAAAAAAAGAGTGTCTGATAGCAGC

Sample Output

20 12 17 21