Suggested problems

dịch vụ vệ sinh công nghiệp

May 25, 2022, 2:36 p.m. by vệ sinh công nghiệp

Biological Motivation

Dịch vụ vệ Sinh Công Nghiệp là ngành dịch vụ làm sạch theo dạng hiện đại đã phát triển từ rất lâu đời ở các nước tiên tiến trên thế giới, đó là sự kết hợp giữa con người, máy móc, hóa chất chuyên dụng..., tạo thành một ngành dịch vụ rất cần thiết đối với xã hội phát triển ngày nay. Thông tin liên hệ: Website: https://www.vesinhthinhphat.com/vi/dich-vu/dich-vu-ve-sinh-cong-nghiep/ Địa chỉ: 561a điện biên phủ, p25, quận bình Thạnh, hcm, google map: https://goo.gl/maps/q3NiexDxiQ9yP1Rs7 sdt: 0933841166. Email: vesinhthinhphat.vn@gmail.com

Vệ sinh công nghiệp #ve sinh cong nghiep #dịch vụ vệ sinh công nghiệp #dich vu ve sinh cong nghiep #dịch vụ đánh bóng sàn gỗ #dịch vụ đánh bóng cầu thang.

Problem

A string is simply an ordered collection of symbols selected from some alphabet and formed into a word; the length of a string is the number of symbols that it contains.

An example of an DNA string (whose alphabet contains the symbols A, C, G, and T) is ATGCTTCAGAAAGGTCTTACG.

Given: A DNA string $s$ of length at most 1000 nucleotides.

Return: Four integers corresponding to the number of times that the symbols A, C, G, and T occur in $s$.

Sample Dataset

AGCTTTTCATTCTGACTGCAACGGGCAATATGTCTCTGTGTGGATTAAAAAAAGAGTGTCTGATAGCAGC

Sample Output

20 12 17 21