Suggested problems

Định Cư Canada: Điều Kiện, Thủ Tục Chương Trình Mới Nhất

April 21, 2022, 1:17 p.m. by New Life Immigration

Biological Motivation

Định Cư Canada: Điều Kiện, Thủ Tục Chương Trình Mới Nhất

Định cư Canada đang là cơ hội tuyệt vời cho những ai muốn trở thành thường trú nhân, công dân của một đất nước phát triển hàng đầu. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ về điều kiện, thủ tục và chi phí cụ thể để lựa chọn chương trình định cư phù hợp. Hãy cùng New Life Immigration tìm hiểu các vấn đề liên quan đến định cư Canada qua bài viết sau.

Hiện nay định cư tại Canada có 4 phương thức chính bao gồm: Skilled Worker: Định cư diện tay nghề Start-up Visa – Định cư diện Doanh nhân cấp độ Liên Bang Studying in Canada – Định cư diện du học sinh Family Sponsorship – Định cư diện đoàn tụ gia đình Những chương trình định cư này giúp bạn có được thẻ Thường trú nhân – thẻ PR nhanh chóng và có được quốc tịch Canada sau 3-5 năm sinh sống và làm việc tại đây.

Công ty: New Life Immigration Điện thoại: 0909160530 Địa chỉ: 39 - 40L Đường 11 (Miếu Nổi), Phường 3, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Website: https://newlifeimmigration.vn/

https://startupmatcher.com/p/newlifeimmigration https://telegra.ph/ https://teletype.in/@newlifeimmigration/633ZXPKVwt6

New_Life_Immigration

Định_cư_Canada

Problem

A string is simply an ordered collection of symbols selected from some alphabet and formed into a word; the length of a string is the number of symbols that it contains.

An example of an DNA string (whose alphabet contains the symbols A, C, G, and T) is ATGCTTCAGAAAGGTCTTACG.

Given: A DNA string $s$ of length at most 1000 nucleotides.

Return: Four integers corresponding to the number of times that the symbols A, C, G, and T occur in $s$.

Sample Dataset

AGCTTTTCATTCTGACTGCAACGGGCAATATGTCTCTGTGTGGATTAAAAAAAGAGTGTCTGATAGCAGC

Sample Output

20 12 17 21