azacannet (azacannet)

Member for
2 months
Country
Viet Nam
Time zone
UTC
Language
A# .NET

https://azacan.net/

https://www.facebook.com/mrazacan

https://twitter.com/azacannet

https://www.pinterest.com/azacannet

https://www.instagram.com/azacannet/

https://www.twitch.tv/azacannet/

Diễn đàn cung cấp các kiến thức về kinh doanh - truyền thông Marketing. Đưa ra các giải pháp tối ưu, mở rộng thị trường 1 cách hiệu quả. Hỗ trợ giải pháp xử lý các sự cố khủng hoảng truyền thông MXH

Email: mbanguyendinhbinh@gmail.com

Hồ Chí Minh

0934186333

Level
Solved
0
Total
0.00

Level progress

0
1

No solved problems yet.