3forsikringstilbud (3forsikringstilbud)

Member for
6 months, 3 weeks
Country
Denmark
Time zone
Europe: Berlin
Language
NetLogo

På 3forsikringstilbud.dk forsikrer vi, at alle vore tilknyttede virksomheder overholder deres aftaler og tilbyder service i topklasse, og vore medarbejdere følger selvfølgelig op på løsningen af den afleverede opgave. Forsikringstilbud dem får du her! Du beskriver bare forsikringsopgaven i fagmandformularen på cirka 3½ minut (så er det overstået). Så bliver du kontaktet af konkurrerende forsikringsselskaber, der hver især leverer deres tilbud. Vi sætter forsikringsopgaven i konkurrence hos vores dynamiske forsikringspartnere i region Syddanmark.

Klagecentralen blev oprettet i november 1969, og allerede inden årets udgang var der modtaget ca. 500 henvendelser. Kritikken af den manglende forbrugerdeltagelse i Klagecentralen var imidlertid medvirkende til, at Assurandør-Societetet og Forbrugerrådet med virkning fra 1. september 1975 stiftede Ankenævnet for Forsikring. Der var her tale om et egentligt nævn i henhold til lovgivningen om forbrugerklagenævn. Nævnet skulle afgøre tvister mellem forbrugere og selskaber, idet der i nævnet var ligelig repræsentation fra forsikringssiden og forbrugersiden, foruden en neutral formand (en dommer). Afgørelserne var i starten bindende, men fra 1981 blev man enige om, at de også skulle kunne anfægtes af selskaberne, ligesom forbrugerne kunne videreføre sagerne ved domstolene. Denne adgang til anfægtelse var der enighed om mellem de stiftende organisationer. Ankenævnet er en nem og billig instans. Der er imidlertid ikke adgang til afhøring af vidner mv., hvorfor man specielt i mere principielle sager har været enige om, at der skal være mulighed for at lade domstolene afgøre spørgsmålene.

Level
Solved
0
Total
0.00

Level progress

0
1

No solved problems yet.